Search Results

דביק

הסעות פרידמן בע"מ
0.0

החברה, אשר מסיעה מאות נוסעים (עובדים/תלמידים/תנועות נוער/מבוגרים/חיילים וכו') בכל יום, מספקת עבור לקוחותיה שירותי [...]
כתובת:
פרדס חנה כרכור, ישראל 3706332
טלפון: 0522660703 0528650379